Meniu

Garanţie

CERTIFICAT DE GARANŢIE
Prin acest certificat va garantăm lipsa defecţiunilor de material sau fabricaţie la produsele (piesele de schimb auto) comercializate conform standardelor şi parametrilor prevăzuţi de legislaţia în vigoare şi a prevederilor prezentului certificat de garanţie, produse ce fac obiectul facturii cu numarul _______________________________________________ din data de _________________________
SC King Invest Automotive SRL acordă garanţie pentru produsele comercializate după cum urmează: Pentru produsele comercializate de S.C. King Invest Automotive S.R.L. garantia se acorda pentru o durata de 30 Zile de la data inscrisa pe factura de vanzare. Vânzătorul
asigură cumpărătorului lipsa de conformitate apărută în termen de 30 zile de la livrarea produsului. În cazul lipsei conformitătii/defectării produsului cumpărătorul are dreptul de a solicita vanzatorului ca masura reparatorie inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa fara plata ,cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata. Totodată vânzătorul si/sau furnizorul acordă garantie pentru viciile ascunse ale produselor pe o durata de de 30 zile de la data inscrisa pe factura de vanzare, numai daca sunt respectate conditiile de utilizare a produselor. În cazul unor vicii ascunse termenul stabilit pentru remedierea deficientelor curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. Vânzătorul este răspunzător fată de cumparator pentru lipsa de conformităte existenta la momentul când au fost livrate produsele.
Piesele care fac obiectul unei reclamaţii în garanţie vor fi expediate sau aduse la vânzător însoţite de următoarele documente:

  • factura de achiziţie (copie) de la S.C. King Invest Automotive S.R.L. şi chitanţa sau factura / bon fiscal cu care a fost vândută piesa clientului;
  • certificatul de garanţie, care s-a eliberat la vânzarea piesei;
  • dovada montării piesei într-un service autorizat (deviz de manoperamontaj+factura);
  • documentul emis de către un service autorizat prin care se constată şi se descrie detaliat defecţiunea;
  • nota de constatare;
  • copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului (după caz).

Nota de constatare a pieselor în garanţie trebuie să conţină urmatoarele date:

 • Tip autovehicul (Marca + Model)
 • Număr de înmatriculare
 • Data montării piesei
 • Data constatării defecţiunii
 • Nr de km la data montării piesei
 • Nr de km la data constatării defecţiunii
 • Descrierea detaliată a defecţiunii
 • Cauza defecţiunii
 • Masuratori care sa ateste defectiunea (unde este cazul)

Cumparatorul va primi un răspuns în scris la fiecare reclamaţie în termen de 5 zile lucrătoare. În cazul în care reclamaţia a fost justificată, vânzătorul se obligă la înlocuirea produselor în termen de 10
zile calculate de la data trimiterii răspunsului de vânzător. În cazul în care reclamaţia a fost nejustificată, cheltuielile vor fi suportate de cumpărător.
În cazuri speciale, când parţile nu ajung la un consens cu privire la reclamaţia de garanţie, părţile vor trimite piesele şi documentaţia aferentă pentru analiză la un specialist în domeniu. Rezultatele analizelor vor fi considerate obligatorii atât pentru vânzător cât şi pentru cumpărător.
Cheltuielile ocazionate cu efectuarea analizei vor fi suportate de partea în culpă. Garanţia acoperă cel mult valoarea integrală a produsului reclamat.
Important !!!
1. In cazul achizitionarii unui motor, pentru a nu se pierde garantia, clientul are ca si
OBLIGATIE sa inlocuiasca urmatoarele piese:Kit distributie complet,Filtre+Ulei Motor/Cutie
viteze, Bujii, Termostat.In caz contrar garantia este NULA.
2. In oricare dintre situatii, S.C. King Invest Automotive S.R.L. NU se obliga la achitarea
vreunei sume cu titlu de cost montaj / manopera.
Vânzătorul este exonerat de răspundere privind garanţia sau aceasta poate fi anulată în
următoarele cazuri:
1. piesa nu au fost comercializată de vânzător;
2. piesa nu a fost montată într-un service autorizat (agreat R.A.R);
3. piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piese
conexe uzate, defecte sau modificate;
4. piesa a fost greşit aleasă sau a fost utilizată pentru un alt scop decat cel indicat de
producător;
5. piesa nu a fost identificată corect datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate
sau la montaj nu s-a comparat cu piesa înlocuită;
6. piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau insuficiente a
autovehiculului;
7. neefectuarea reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autoturismului sau ale
aterlierului de specialitate care a montat piesa;
8. aterlierul de specilitate care a efectuat montajul nu a stabilit verificările sau reglajele ulterioare
conform technologiei de montaj sau impuse de producător;
9. autoturismul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau a fost
exploatat în condiţii necorespunzatoare;
10. autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau
de altă natură;
11. defecţiuni în funcţionarea autovehiculului; abateri ale unghiurilor ansamblului de direcţie;
funcţionarea defectuoasă a sistemului de frânare (încălzirea exagerată a jantei), funcţionarea
unor amortizoare defecte; îndoirea axelor şi funcţionarea defectuoasă a diferenţialului,
improvizaţii ce nu respectă regulile de siguranţă a circulaţiei şi de întreţinere a autovehiculului;
contact cu substanţe chimice şi petroliere;
12. piesele reprezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări sau au suferit
acţiunea unor factori externi procesului normal de funcţionare;
13. piesele prezintă o uzură normală;
Garanţia pentru produsele uzate (second-hand) este redusă în acord cu clientul la o perioada de 30 zile conform legii 449/2003.
Prin achiziţia şi achitarea produsului clientul arată că a fost informat şi este de acord cu aceasta.

PRIN SEMNARE CONSUMATORUL CONFIRMĂ CĂ:
1. A luat la cunoştinţă prevederile cuprinse în prezentul certificat de garanţie;
2. A verificat completarea şi corectitudinea datelor de identificare din Tabelul 1;
3. A primit prezentul certificat de garanţie semnat şi stampilat de către vânzător;

0
Coş de cumpărături